Succes verhalen

3D4U voor het aanleggen van glasvezelnetwerken

Clio Fiber Srl is een toonaangevende wholesale operator die ultramoderne glasvezelnetwerken (FTTH) aanlegt in Zuid-Italië, zowel in landelijke als semi-stedelijke gebieden. We bedienen meer dan 130.000 vastgoedeenheden, variërend van residentiële woningen tot commerciële panden. Ons doel is om de digitale kloof te overbruggen met technologisch geavanceerdere regio’s van Italië. Om dit te bereiken, optimaliseren we onze implementatieactiviteiten door het gebruik van innovatieve digitale tools zoals 3D4U, een Digital Twin-oplossing. Deze tool monitort nauwkeurig bouwplaatsen en biedt transparante controle over betalingen aan leveranciers, wat bijdraagt aan een efficiënte uitrol van onze glasvezelinfrastructuur.

Uitdagingen

In infrastructuurprojecten zijn er operationele uitdagingen bij het toezicht op de uitvoering en de overgang naar de as-built fase, cruciaal voor de goedkeuring van voortgang en betalingen.

De complexiteit van het monitoren van voortgang vereist frequente, kostbare bouwplaatsbezoeken. Handmatige aanpassingen aan het as-built project zijn tijdrovend en foutgevoelig door het ontbreken van gestandaardiseerde procedures.

Bovendien ontbreekt het aan objectieve gegevens, wat een betrouwbare controle van uitgevoerde werkzaamheden bemoeilijkt en de autorisatie van betalingen aan leveranciers beperkt.

In het kort, monitoringcomplexiteit, hoge reiskosten, handmatige processen, en een gebrek aan objectieve gegevens vormen de voornaamste uitdagingen in infrastructuurprojecten.

De oplossing

3D4U Fiber Network biedt een AI-gedreven SaaS-platform met geavanceerde tools voor glasvezelprojecten:

– Ontwerp: Gedetailleerd civiel en optisch ontwerp van glasvezelnetwerken.
– Gegevensacquisitie: Registratie van zowel 2D- als 3D-gegevens op de bouwplaats.
– Digital Twin: Verwerking en chronologische archivering van infrastructuurdata.
– Op Afstand Monitoren: Continue meting en controle van netwerken op afstand.
– Databases: Creatie van digitale databases voor nauwkeurige projectdata.
– Rapporten en Berekeningen: Automatische export van rapporten en metrische analyses.

Dit platform optimaliseert de efficiëntie en nauwkeurigheid in elke fase van glasvezelprojecten, van ontwerp tot implementatie en onderhoud.

Resultaten

Dankzij New Changer Tech’s Digital Twin heeft onze klant aanzienlijke voordelen behaald. Het heeft geleid tot een opmerkelijke nauwkeurigheid in gegevens, met precisie tot op de centimeter, cruciaal voor metrische berekeningen.

Sitebezoeken van supervisors zijn met 70% verminderd dankzij de mogelijkheid om op afstand het 3D-model te controleren en meten. Dit heeft de afstemmingsactiviteiten voor het project met 30% tot 50% verkort, wat aanzienlijke tijds- en kostenbesparingen oplevert. Verder biedt de Digital Twin grotere controle over de kwaliteit van uitgevoerde werkzaamheden, wat helpt bij certificering volgens normen en vermindert algemene kosten gerelateerd aan risico’s.

Klantcitaat

Clio Fiber verkoos New Changer Tech als partner voor waardevolle diensten ter ondersteuning van onze projecten. De innovatieve technologieën van het platform stellen ons in staat om een betrouwbare en nauwkeurige Digital Twin van de FTTH-infrastructuur aan te nemen, wat essentieel is voor het monitoren van onze dagelijkse operaties.”

– Moreno Grassi, Clio Fiber

3D4U voor het beheer van TLC-torennetwerken

IHS Tower en INWIT, toonaangevende spelers in de telecominfrastructuur, bundelden hun krachten om een gedetailleerd digitaal model van hun verspreide assets te creëren. Met respectievelijk 39.000 torens wereldwijd en een focus op innovatieve netwerkdekking in Italië, wilden ze hun operationele besluitvorming en kasstroombeheer optimaliseren. Door nieuwe data te integreren, streefden ze naar verbeterde efficiëntie en toekomstbestendigheid in een snel veranderende markt.

Uitdagingen

Een van onze belangrijkste uitdagingen was het verkrijgen van nieuwe infrastructurele gegevens en het optimaliseren van netwerkmonitoringsprocessen. Dit was cruciaal om te adresseren:

We hadden beperkte kennis over de volumes en de staat van op de grond geïnstalleerde componenten, zoals apparatuurzalen, shelters en cabines, vergeleken met de gedeeltelijke gegevens over materialen en apparatuur op de torens.

Daarnaast worstelden we met het beheer van onderhoudsactiviteiten door verouderde processen en systemen, wat leidde tot hoge operationele kosten en risico’s.

Verder resulteerden frequente veldbezoeken, inclusief die op verzoek van commerciële partners, in langdurige en kostbare processen die optimalisatie vereisten.

Tot slot ontbrak een systeem om werkelijke assets correct te boeken en te koppelen aan economische en commerciële stromen.

Het aanpakken van deze uitdagingen heeft niet alleen onze operationele efficiëntie verbeterd, maar ook kosten verlaagd en de nauwkeurigheid van ons asset management verhoogd. Dit heeft bijgedragen aan betere dienstverlening aan commerciële partners en optimalisatie van onze algehele prestaties.

De oplossing

3D4U Cell Tower SaaS biedt gespecialiseerde AI-oplossingen voor de wereld van torens en draadloze infrastructuur. Onze operationele modules omvatten geavanceerde digitale tools voor:

1. Het efficiënt verzamelen en registreren van veldgegevens.
2. Het nauwkeurig verwerken van 3D-modellen van infrastructuur.
3. Het op afstand meten en verifiëren van assets.
4. Het automatisch samenstellen van databases en het herkennen van apparatuur via AI.
5. Het genereren van gepersonaliseerde technische rapporten voor uw behoeften.

Ontdek hoe onze oplossingen uw operationele efficiëntie kunnen verbeteren en uw projecten kunnen ondersteunen.

Resultaten

Belangrijkste voordelen en resultaten van onze oplossing zijn onder andere:

1. Verbeterde nauwkeurigheid en kwaliteit van geolokaliseerde asset-informatie, zowel op torens als in apparatuurruimtes op de grond. Dit zorgt ervoor dat u altijd up-to-date bent en informatie gemakkelijk kunt delen met externe stakeholders.

2. Vermindering van personeelsuitstapjes en verbeterde efficiëntie bij inspectie- en onderhoudsactiviteiten van het netwerk, wat leidt tot lagere operationele kosten en risicobeperking.

3. Snelle afhandeling van verzoeken van derde partijen zonder dat fysieke aanwezigheid op locatie vereist is.

4. Implementatie van een systeem dat economische en administratieve processen koppelt aan fysieke netwerkelementen, waardoor een betere verificatie tijdens betalingsautorisatie mogelijk is.

Ontdek hoe onze oplossing uw operationele processen kan optimaliseren en uw kosten kan verlagen terwijl u risico’s minimaliseert.

Klantcitaat

The “Cell Tower – AI” SaaS solution excels in digital asset management and creation. It has empowered us with faster decision-making capabilities and enhanced insights into tower conditions.

-Carlos E. Reyes S. – IHS Towers