Arbor AI

ArborAI is een geavanceerd SaaS (Software as a Service) platform dat kunstmatige intelligentie en LiDAR-gegevens gebruikt om de groei van bomen te monitoren en te schatten. Dit hulpmiddel is ontworpen om elektriciteitsbeheerders te ondersteunen bij het plannen van snoeiwerkzaamheden, om zo interferentie tussen elektriciteitsleidingen en omliggende vegetatie te voorkomen. 

 

Functies

ArborAI vertegenwoordigt een innovatieve en geïntegreerde oplossing voor proactief beheer van vegetatie langs elektriciteitsleidingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde technologieën om de operationele efficiëntie en veiligheid van de dienstverlening te verbeteren. 

Verzameling en Analyse van LIDAR-gegevens
 • Verzameling van LiDAR-gegevens met hoge resolutie via drones of andere scannende apparaten. 
 • Creëren van gedetailleerde driedimensionale modellen van vegetatie en elektriciteitsleidingen. 
 • Precieze identificatie van de positie en hoogte van bomen ten opzichte van de elektriciteitsleidingen. 
Snoeiplanning
 • Genereren van geoptimaliseerde snoeiplannen om risico’s van onderbrekingen van de elektriciteitsvoorziening te minimaliseren. 
 • Suggesties voor specifieke tijden en methoden van snoeien voor elke boom of gebied. 
 • Continue monitoring en bijwerken van snoeiplannen op basis van nieuwe verzamelde gegevens. 
Integratie met bestaande systemen
 • API voor integratie met GIS (Geografisch Informatie Systeem) en andere platformen voor beheer van elektriciteitsnetwerken. 
 • Compatibiliteit met verschillende dataformaten en visualisatietools. 
Gebruikte technologie
 • LiDAR: Detectietechnologie die lasers gebruikt om afstanden te meten en nauwkeurige driedimensionale modellen te creëren. 
 • Machine Learning:Algoritmen voor machinaal leren voor gegevensanalyse en voorspelling van boomgroei. 
 • Cloud Computing: Cloud-infrastructuur voor gegevensverwerking en opslag, wat schaalbaarheid en toegankelijkheid garandeert. 
Algoritmen voor kunstmatige intelligentie
 • Gebruik van machine learning-algoritmen voor het analyseren van LiDAR-gegevens en het voorspellen van boomgroei. 
 • Berekening van boomgroei op basis van historische gegevens en omgevingscondities. 
 • Identificatie van kritieke gebieden waar vegetatie in de toekomst mogelijk met elektriciteitsleidingen interfereert. 
Dashboard en Rapportage
 • Intuïtief dashboard voor het visualiseren van gegevens en analyses. 
 • Gedetailleerde rapporten over de huidige condities en groeivoorspellingen van de vegetatie. 
 • Communicatiemiddelen voor het coördineren van snoeiteams en andere belanghebbenden. 
Voordelen van Arbor AI
 • Operationele Efficiëntie: Verlaging van operationele kosten door nauwkeurigere en gerichtere snoeiplanning. 
 • Betrouwbaarheid van de Dienst: Vermindering van het risico op onderbrekingen van de elektriciteitsvoorziening door interferentie met vegetatie.
 • Duurzaamheid: Behoud van een evenwicht tussen de noodzaak van snoeien en het behoud van de gezondheid van bomen.
 • Data-gedreven Besluitvorming:Verbetering van het besluitvormingsproces dankzij nauwkeurige voorspellingen en realtime bijgewerkte gegevens.