Controle en Monitoring van de Znosko Gletsjer op Antarctica

De resultaten benadrukken de impact van klimaatverandering op de gletsjers in Antarctica. De gegevens suggereren een versnelde afname van de ijsmassa en een toename van de gletsjerafkalving in zee. 

Meer
Inleiding

Het Instituto Geográfico Nacional (IGN) van Peru heeft sinds de jaren ’90 uitgebreide documentatie- en monitoringsactiviteiten uitgevoerd in Antarctica, met een speciale focus op de Znosko-gletsjer. Deze studie, in samenwerking met Europese instellingen zoals Soc. MEDS BV en de Polytechnische Universiteit van Turijn, onderzoekt de veranderingen in de ijsmassa van de gletsjer.

 

Materialen en Methoden
  • Gebruik van UAV’s en LiDAR: UAV’s en LiDAR-technologie zijn ingezet om gedetailleerde digitale hoogtekaarten (DEM) te genereren.
  • Geodetische metingen en RTK-gegevens: Geodetische metingen en RTK-gegevens zijn gebruikt om veranderingen in het ijsoppervlak nauwkeurig te meten.
Resultaten

De studie toonde significante veranderingen in de ijsmassa van de Znosko-gletsjer. De hoogteverschillen tussen de metingen van 2019 en 2020 laten een aanzienlijke afname van de ijsmassa zien, met een gemiddelde ablatie van 4-5 meter over het hele gebied. Er werden ook significante verschuivingen in de gletsjerbewegingen gedetecteerd, met name bij de TUM01-top die meer dan 7 cm verschoven was in één jaar.

 

Discussie

De resultaten benadrukken de impact van klimaatverandering op de gletsjers in Antarctica. De gegevens suggereren een versnelde afname van de ijsmassa en een toename van de gletsjerafkalving in zee. Deze bevindingen zijn cruciaal voor toekomstige klimaatmodellen en voor de planning van verdere onderzoeksactiviteiten.

 

Conclusie

Deze studie onderstreept het belang van geavanceerde technologieën zoals LiDAR en UAV’s in het monitoren van gletsjers en het begrijpen van klimaatverandering. De samenwerking tussen IGN en Europese instellingen heeft waardevolle gegevens opgeleverd die bijdragen aan een beter begrip van de dynamiek van de Znosko-gletsjer.

 

Toekomstperspectieven

Toekomstige campagnes zullen zich richten op het overwinnen van de beperkingen van huidige methoden door de integratie van LiDAR-systemen voor de analyse van grotere oppervlakken. Het doel is om nauwkeurigere en gedetailleerdere gegevens te verkrijgen om de veranderingen in de Antarctische gletsjers beter te begrijpen.